Press "Enter" to skip to content

Czym jest badanie RM? Gdzie wykonać rezonans magnetyczny w Warszawie?

Lekarz, żeby pomóc pacjentowi, musi dokładnie wiedzieć, z jakim schorzeniem ma do czynienia. Począwszy od Hipokratesa, zawsze był jeden problem jaką metodą trafnie zdiagnozować pacjenta. W diagnostyce stosowano różne lepsze, gorsze, czasami nawet dziwaczne metody. Dopiero jednak zastosowanie przez niemieckiego fizyka Wilhelma Conrada Röntgena promieniowania X w 1895 roku pozwoliło zajrzeć w głąb ludzkiego organizmu.

W medycynie zaczęła się era diagnostyki obrazowej. Lekarze otrzymali nieocenione narzędzie do walki o zdrowie swoich pacjentów. Diagnostyka medyczna umożliwiła, za pomocą oddziaływań fizycznych, tworzenie obrazów zmian fizjologicznych i patologicznych wewnątrz ciała ludzkiego. Cały wiek XX to burzliwy rozwój diagnostyki obrazowej wspomaganej przez cyfrowy sposób przesyłania i zapisywania informacji.

Czym jest badanie RM?

Rozwój nauk informatycznych znacząco przyspieszył tworzenie nowych, coraz doskonalszych dziedzin diagnostyki. Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (RM, RMI) jest obecnie jedną z najnowocześniejszych, a jednocześnie podstawowych technik diagnostyki obrazowej. Najogólniej – zasada działania opiera się na zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego.  Spolaryzowana próbka zostanie poddana działaniu innego pola magnetycznego, a efektem tego oddziaływania jest obrót pewnej części magnetyzacji próbki. Powstaje sygnał odkodowany, za pomocą metod informatycznych.

RM ma wiele zalet wyróżniających go na tle innych metod obrazowych. Aparatura RM nie wykorzystuje promieniowania X, więc badanie ma najwyższy stopień bezpieczeństwa biologicznego. Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne, a obrazy powstałe w wyniku badania należą do najdokładniejszych możliwych do uzyskania.

Przeciwwskazaniem do wykonania badania RM jest obecność przedmiotów metalowych (implanty, protezy, śruby, płytki pompy itd.) w ciele pacjenta. Kwalifikację do badania przeprowadza personel medyczny. Należy stosować się do wskazań odnośnie przygotowania do badania.

Dostępność badań RM

Ze względu na wysoką cenę, aparatura do badań RM do niedawna była trudno dostępna. Obecnie dzięki licznym funduszom unijnym i inwestycjom prywatnym rezonans magnetyczny jest dostępny w wielu renomowanych placówkach medycznych. Poszczególne centra medyczne wykorzystują aparaturę i odpowiednie zestawy cewek zgodnie ze swoją specjalizacją medyczną.

Przykładowo w warszawskiej Carolina Medical Center wykorzystywany jest aparat 1,5 Teslowy wyposażony w komplet cewek dedykowanych badaniom ortopedycznym oraz opcję przeznaczoną do wykrywania ognisk zapalnych lub obszarów zmienionych chorobowo. RM w tym centrum stosowany jest do: badań stawów, ścięgien i mięśni, do wykrywania ognisk zapalnych i zmian przeciążeniowych szczególnie dla osób uprawiających sport. Zobacz: https://carolina.pl/centrum-diagnostyczne/rezonans-magnetyczny/.

Dla dzieci i osób cierpiących na klaustrofobię zaleca się badanie pod znieczuleniem. Unikalna jakość badań w tej placówce wynika z ponadstandardowego czasu ekspozycji. Dłuższy czas badania skutkuje dokładniejszą diagnozą i zwiększeniem szans na wyleczenie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *