Press "Enter" to skip to content

Czy koncentrator tlenu jest refundowany przez NFZ?

# Czy koncentrator tlenu jest refundowany przez NFZ?

## Wprowadzenie

W dzisiejszych czasach wiele osób zmagających się z różnymi schorzeniami oddechowymi korzysta z koncentratorów tlenu. Jednakże, jednym z głównych zmartwień pacjentów jest pytanie, czy koszty zakupu i użytkowania koncentratora tlenu są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na to pytanie i przedstawić najważniejsze informacje na ten temat.

## Czym jest koncentrator tlenu?

Koncentrator tlenu to urządzenie medyczne, które służy do dostarczania czystego tlenu pacjentom z problemami oddechowymi. Działa na zasadzie filtracji tlenu z powietrza atmosferycznego, usuwając jednocześnie inne gazy. Koncentratory tlenu są stosowane w przypadku chorób takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), astma, niewydolność oddechowa, a także w przypadku osób z niedotlenieniem.

## Refundacja przez NFZ

W przypadku koncentratorów tlenu, refundacja przez NFZ jest możliwa, ale pod pewnymi warunkami. Aby uzyskać refundację, pacjent musi spełniać określone kryteria medyczne i posiadać odpowiednie skierowanie od lekarza specjalisty. Koncentrator tlenu jest refundowany przez NFZ tylko wtedy, gdy jest niezbędny do utrzymania życia lub poprawy stanu zdrowia pacjenta.

## Kryteria medyczne

Aby uzyskać refundację koncentratora tlenu przez NFZ, pacjent musi spełniać określone kryteria medyczne. Wśród najważniejszych kryteriów znajdują się:

1. Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) w stopniu umiarkowanym lub ciężkim.
2. Niewydolność oddechowa.
3. Astma w stopniu ciężkim.
4. Niedotlenienie spoczynkowe.

Ponadto, pacjent musi posiadać aktualne badania potwierdzające diagnozę oraz skierowanie od lekarza specjalisty.

## Procedura uzyskania refundacji

Aby uzyskać refundację koncentratora tlenu przez NFZ, pacjent musi przejść przez określoną procedurę. Najpierw należy udać się do lekarza specjalisty, który oceni stan zdrowia pacjenta i zdecyduje, czy koncentrator tlenu jest niezbędny. Następnie lekarz wystawi skierowanie na zakup koncentratora tlenu, które pacjent musi złożyć w odpowiednim oddziale NFZ.

Po złożeniu wniosku, pacjent otrzymuje decyzję od NFZ w sprawie refundacji. Jeśli decyzja jest pozytywna, pacjent może przystąpić do zakupu koncentratora tlenu. W przypadku decyzji negatywnej, istnieje możliwość odwołania się od decyzji i ponownego rozpatrzenia sprawy.

## Koszty zakupu i użytkowania

Koszty zakupu i użytkowania koncentratora tlenu mogą być znaczne, dlatego refundacja przez NFZ jest tak istotna dla wielu pacjentów. W przypadku refundacji, pacjent ponosi jedynie część kosztów, a resztę pokrywa NFZ. Wysokość refundacji zależy od indywidualnych czynników, takich jak stan zdrowia pacjenta, stopień schorzenia oraz zasady obowiązujące w danym oddziale NFZ.

Ponadto, pacjent musi liczyć się z kosztami związanymi z regularnym serwisem i konserwacją koncentratora tlenu. Warto jednak pamiętać, że koszty te są zdecydowanie niższe w porównaniu do kosztów zakupu i użytkowania konwencjonalnych butli z tlenem.

## Podsumowanie

Koncentrator tlenu jest refundowany przez NFZ, ale tylko w przypadku spełnienia określonych kryteriów medycznych. Aby uzyskać refundację, pacjent musi posiadać skierowanie od lekarza specjalisty oraz spełniać kryteria dotyczące schorzenia oddechowego. Procedura uzyskania refundacji jest skomplikowana, ale możliwa do zrealizowania. Warto pamiętać, że koszty zakupu i użytkowania koncentratora tlenu mogą być znaczne, dlatego refundacja przez NFZ jest tak ważna dla pacjentów z problemami oddechowymi.

Tak, koncentrator tlenu jest refundowany przez NFZ.

Link tagu HTML: https://www.ambasadazdrowiaiurody.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Be First to Comment

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *