RZS w Polsce – wyniki badania

Polska należała do grona 42 krajów, które wzięły udział w kampanii RZS: Dołącz do działania, aby lepiej zrozumieć reumatoidalne zapalenie stawów, w ramach której przeprowadzono globalne anonimowe badanie wśród osób chorych na RZS. Wzięło w nim udział ponad 10 tysięcy dorosłych. Polscy pacjenci stanowili jedną z najliczniejszych grup.

Badanie ujawniło wiele istotnych informacji na temat jakości życia polskich chorych, przede wszystkim potrzebę większej współpracy pomiędzy reumatologiem a pacjentem. Potwierdzają to poniższe dane z badania:

 

Podstawowym celem badania było zebranie od chorych na całym świecie cennych informacji dotyczących ich doświadczeń związanych z reumatoidalnym zapaleniem stawów, po to aby lepiej poznać istotę choroby, jej wpływ na jakość życia oraz sprawdzić różnice w podejściu do leczenia chorych.

Celem RZS: Dołącz do działania jest stworzenie globalnego źródła wiedzy na temat RZS. Ma to pomóc chorym, jak i ich otoczeniu m.in. lekarzom, decydentom, pracodawcom oraz rodzinie w lepszym rozumieniu istoty choroby, a także w skutecznym kontrolowaniu jej przebiegu. Kampania RZS: Dołącz do działania będzie długoterminową inicjatywą w ramach, której rozwijane będą programy mające na celu wspieranie chorych na RZS.