Organizatorzy

Organizatorzy

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Fundacja na rzecz rozwoju Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego