Blaski i cienie leczenia operacyjnego chorych reumatycznych

Leczenie operacyjne zniekształceń narządu ruchu u chorych reumatycznych jest nowoczesnym i skutecznym sposobem ograniczania kalectwa ze strony narządu ruchu u tych chorych. Nowoczesna ortopedia wydaje się oferować tym chorym bardzo wiele. Czy tak wspaniale jest w rzeczywistości, o czym starają się przekonywać różne audycje telewizyjne i popularne telenowele. Należy sobie odpowiedzieć na pytanie gdzie znajduje się granica możliwości współczesnej chirurgii i czy chory na pewno chce współuczestniczyć w tych działaniach. Niewątpliwie tak jak wczesna diagnostyka chorób reumatycznych i związana z tym szybka skuteczna farmakologia jest w stanie zatrzymać proces zapalny i powstrzymać postęp choroby, to również wczesne leczenie operacyjne z zastosowaniem małoinwazyjnych technik operacyjnych może zahamować proces niszczenia stawów i przywrócić im dawną sprawność. Obecnie coraz częściej trzeba dopasować leczenie operacyjne do terapii farmakologicznej ponieważ równoczesne zastosowanie tych metod może nieść za sobą groźne dla życia powikłania. W związku z tym chory staje wobec dylematu:  co lepiej?

Operować bolesne kolano, czy poddać się terapii biologicznej. Wielu chorych z zaawansowanym procesem reumatycznym musi sobie odpowiedzieć na pytanie: Czy chce uczestniczyć w wieloetapowym, długotrwałym procesie leczenia chirurgicznego, którego końcowego wyniku nie da się przewidzieć? Z kolei lekarz musi ocenić stopień ryzyka proponowanego leczenia operacyjnego. Musi też ocenić stan pacjenta nie tylko pod kątem somatycznym ale również jego kondycji psychicznej, która jest bardzo ważnym elementem terapii. Leczenie operacyjne nie zawsze przynosi założone pozytywne efekty zgodne z oczekiwaniami chorego. Również wkład pracy personelu lekarskiego pomimo jego fachowości i zaangażowania, może w opinii chorego być oceniony poniżej jego oczekiwań.