Kontakt

Zakład Gerontologii i Zdrowia Publicznego

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
ul. Spartańska 1
02-637 Warszawa

tel. (22) 844 66 33, fax (22) 646 67 88
email: zgizp@spartanska.pl

Strony